Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

Hiep Nguyen   1 Tháng Hai, 2018   Chức năng bình luận bị tắt ở Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nghĩa vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nghĩa vụ tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi các nhân tố khi các nhân tố môi trường xung quanh của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác của đầu báo cháy).

==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-ha-noi-cung-cap-da-dang-cac-he-thong-bao-chay-chat-luong-cao/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ & phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy Hochiki, có các loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/nhung-tinh-nang-noi-bat-cua-he-thong-bao-chay-khong-day-ata/

– Theo ĐK cung ứng năng lượng cho đầu báo cháy, có những loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là dòng đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà không cần cung ứng năng lượng cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là dòng đầu báo cháy phải hỗ trợ năng lượng cho nói mới hoạt động đc.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng